Loading...

Testi oma vahetut juhti!

Saateks

mõni sõna sissejuhatuseks

saateks

Igal juhil on oma tugevused ja nõrkused – mõni on hea suhtleja, samas mitte liiga hea tööde planeerija. Teisel käib kõik nagu joonlaua järgi, kuid töötajatele jääb vähe ruumi iseotsustamiseks. Mõned juhtidest on tõesti head peaaegu igas asjas, kuid enamasti on meil kõigil veidi ruumi õppimiseks.

Järgmiselt lehelt leiad ühe lihtsa testi, millega saad oma vahetu juhi juhtimisoskusi hinnata. Esmalt anna oma hinnang kaheksale lühikesele väitele. Seejärel võrdleb test Sinu hinnanguid Eesti erasektori töötajate keskmiste hinnangutega. Hakkame pihta!

Lühike test

Test

Minu otsene juht kindlustab igale töötajale head arenguvõimalused

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Minu otsene juht peab oluliseks, et töötajad oleksid tööga rahul

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Minu otsene juht on hea tööde planeerija

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Minu otsene juht oskab konflikte hästi lahendada

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Minu otsene juht annab mulle töö kohta tagasisidet

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Minu otsene juht sekkub liiga palju minu töösse

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Tunnen, et saan otsesele juhile avaldada oma arvamust ja ettepanekuid

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Minu otsene juht innustab mind pingutama ja andma endast parimat

7 Täiesti nõus
6
5
4
3
2
1 Üldse pole nõus

Test

tulemused joonisel

Tulemused

Juhend: Hall tulp tähistab erasektori töötajate keskmisi hinnanguid oma vahetule juhile. Kui Sinu omad, mida tähistavad erineva suurusega pallid, jäävad sellest paremale, siis hindad oma juhti teistest erasektori töötajatest kõrgemalt. Kui vasakule, siis madalamalt. Mida suurem on palli suurus, seda rohkem sinu hinnangud erasektori keskmisest erinevad.

Tulem